Regulamin wynajmu apartamentu | Nocleg Wisła Apartament BelwederSKI - rezerwacja noclegów

Regulamin wynajmu apartamentu

Proszę zapoznać się z poniższym regulaminem, który pozwoli uniknąć nieporozumień oraz zapewni Wam komfortowy i bezpieczny pobyt oraz noclegi w Wiśle w Apartamencie Rodzinnym BelwederSKI. Będziemy wdzięczni za przestrzeganie niniejszego regulaminu.

§ 1

Niniejszy regulamin określa warunki zgodnie, z którymi „Gość” (osoba krótkotrwale korzystająca) możne dokonać rezerwacji i najmu apartamentu BelwederSKI Wisła. Dokonanie rezerwacji jakąkolwiek drogą jest jednoznaczne z zapoznaniem się oraz pełnym zaakceptowaniem postanowień REGULAMINU NAJMU APARTAMENTU WISŁA BELWEDERSKI.

§ 2

Apartament wynajmowany jest na doby apartamentowe.

§ 3

Apartament wynajmowany jest na minimum dwie doby.

§ 4

Do ceny najmu doliczane są opłaty dodatkowe za sprzątanie oraz opłata klimatyczna. Gości obowiązują ceny, które są publikowane i potwierdzane w momencie dokonywania wstępnej rezerwacji. Promocje nie działają wstecz.

§ 5

Cena najmu nie obejmuje ubezpieczenia. Goście korzystają z usług na własne ryzyko. Za doznane urazy, szkody i zniszczenie majątku Gości, w czasie całego rekreacyjnego pobytu Właściciel Apartamentu nie ponosi odpowiedzialności

§ 6

Wstępna rezerwacja apartamentu prowadzona jest przez:

  • niniejszą stronę internetową (formularz rezerwacji);
  • telefonicznie pod numerem telefonu: 606 406 274;
  • przesłanie e-maila z zapytaniem na adres  (dane, które należy podać to: data przyjazdu i wyjazdu, dane kontaktowe, ilość osób w apartamencie, informację o zwierzętach oraz przewidywaną godzinę przybycia) oraz otrzymanie potwierdzenia zgłoszonej daty i warunków przez Właściciela;
  • Partnerskie Portale Internetowe, z którymi Właściciel ma podpisane stosowne umowy pośrednictwa.

§ 7

Przed przyjazdem do apartamentu BelwederSKI należy bezwzględnie dokonać potwierdzenia rezerwacji. Właściciel ma prawo anulować wstępną rezerwację w ciągu 24 h od momentu rezerwacji bez podania przyczyny.

§ 8

W ciągu maksymalnie 2 dni od dnia wstępnej rezerwacji rezerwujący zobowiązany jest do wpłaty zadatku w wysokości 30% wartości pełnego rezerwowanego pobytu (w zadatku należy NIE UWZGLĘDNIAĆ kosztów opłaty klimatycznej oraz sprzątania apartamentu) lub w inny sposób potwierdzić rezerwację w Partnerskim Portalu Internetowym.

§ 9

Po uzgodnieniu warunków, zadatek wpłaca się na rachunek bankowy właściciela Grzegorz Lemantowicz 32 1750 0012 0000 0000 2945 4256 w tytule przelewu prosimy KONIECZNIE wpisać: Imię i Nazwisko oraz rezerwowany termin.

§ 10

Rezerwacja apartamentu BelwederSKI uznana będzie za potwierdzoną tylko w przypadku wpłaty pełnego zadatku w wysokości i w terminie wskazanym w § 8.

§ 11

W przypadku braku wpłaty zadatku w wysokości i w terminie wskazanym w § 8 wstępna rezerwacja, o której mowa w § 6 zostaje anulowana.

§ 12

W przypadku rezygnacji przez Gościa z dokonanej potwierdzonej  rezerwacji wpłacony zadatek ulega przepadkowi. Zwrot zadatku nie przysługuje również Gościowi dokonującemu rezerwacji bezzwrotnej przez Partnerski Portal Rezerwacyjny lub wykonywaną telefonicznie, lub przez stronę www.belwederski.pl, lub przez e-mail na warunkach promocyjnych cenowo. Wyjątkiem jest ewentualne anulowanie rezerwacji nie objętej promocją do 30 dni przed datą przyjazdu.

§ 13

Doba pobytu w apartamencie BelwederSKI Wisła trwa od godziny 15.00 w dniu przyjazdu do godziny 12.00 w dniu wyjazdu.

§ 14

Zameldowanie po godzinie 20:00 oraz wymeldowanie przed godziną 7:00 powinno być wcześniej zgłoszone i potwierdzone.

§ 15

Za możliwość zakwaterowania w godzinach 23:00-01:00 obowiązuje dopłata 60 zł, w godzinach 01:00-06:00 - dopłata 120 zł, płatna w momencie meldowania.

§ 16

Życzenie przedłużenia pobytu poza okres wskazany w rezerwacji, gość powinien zgłosić obsłudze apartamentu do godziny 14.00 dnia poprzedzającego wyjazd. Prośby o przedłużenie uwzględnia się w miarę wolnych terminów najmu apartamentu BelwederSKI oraz dostępności osób odbierających apartament.

§ 17

Meldunek odbywa się bezwzględnie przy okazaniu dokumentu ze zdjęciem potwierdzającego tożsamość Gościa. Jeżeli dokument budzi jakiekolwiek wątpliwości, ma ona prawo poprosić o inny dokument potwierdzający tożsamość osoby meldowanej. W przypadku odmowy okazania dokumentu w sposób umożliwiający prawidłowe zameldowanie Właściciel lub wyznaczony Opiekun Apartamentu ma obowiązek odmówić wydania kluczy.

§ 18

Opłaty i należności za korzystanie z apartamentu wynikają z aktualnie obowiązującego cennika i ustalane są przed dokonaniem rezerwacji apartamentu. Opłaty mogą być pomniejszane poprzez użycie kodów promocyjnych lub też naliczane w oparciu o ceny obowiązujące na Partnerskich Portalach Rezerwacyjnych, z którymi właściciel ma podpisane umowy pośrednictwa najmu apartamentu BelwederSKI Wisła.

§ 19

Opłaty dodatkowe lub karne nie uwzględnione w portalu rezerwacyjnym a wymienione w ramach cennika apartamentu BelwederSKI są obowiązujące dla Gościa.

§ 20

Gość apartamentu BelwederSKI bezwzględnie winien uregulować gotówką należność za pobyt wraz z opłatą klimatyczną, opłatą za sprzątanie apartamentu oraz wszystkimi innymi zobowiązaniami wynikającymi z cennika w dniu przyjazdu, przed wydaniem kluczy. Ewentualne dopłaty za usługi dodatkowe regulowane są bezzwłocznie, a opłaty karne wynikające z cennika są naliczane w dniu wyjazdu lub wymeldowania. Gość, który nie ureguluje opłat karnych w dniu wyjazdu poddaje się egzekucji na zasadach ogólnych.

§ 21

Opłaty pomniejszone będą o wpłacony zadatek lub inne opłaty naliczone przez Partnerski Portal Rezerwacyjny, na które gość musi przedstawić potwierdzenia w momencie meldunku w apartamencie.

§ 22

Niedokonanie pełnej zapłaty za pobyt w momencie przyjazdu uprawnia osobę wyznaczoną do kontaktu z gościem do odmowy zameldowania gościa i wydania klucza do apartamentu.

§ 23

Przy przekazywaniu kluczy oraz karty parkingowej do garażu Właściciel lub Opiekun Apartamentu, udziela instrukcji dotyczących obsługi wybranych urządzeń elektrycznych stanowiących wyposażenie apartamentu BelwederSKI oraz prezentuje stan techniczny wyposażenia apartamentu.

§ 24

Instrukcje obsługi wybranych urządzeń dostępne są w apartamencie. Jeżeli Goście mają wątpliwości jak bezpiecznie posługiwać się urządzeniami elektrycznymi lub innym wyposażeniem apartamentu to bezwzględnie zobowiązani są do kontaktu telefonicznego z Właścicielem Apartamentu pod numerem tel. +48 606 406 274 lub Opiekunem Apartamentu.

§ 25

Niezgłoszenie uwag lub zastrzeżeń do stanu technicznego i porządku w momencie meldowania, równoznaczne jest z tym że apartament został przekazany do krótkotrwałego użytku w stanie niebudzącym jakichkolwiek zastrzeżeń.

§ 26

W wyposażeniu podstawowym apartamentu znajduje się pościel oraz ręczniki w ilości jeden komplet na osobę. Komplet zawiera: prześcieradło, poduszkę, kołdrę, duży ręcznik, mały ręcznik.

§ 27

W przypadku pobytów krótszych niż 9 dni dodatkowe sprzątanie oraz wymiana kompletów pościeli i ręczników w trakcie pobytu Gości jest możliwe za dodatkową opłatą w wysokości 120 złotych.

§ 28

Przy pobytach dłuższych niż 9 dni apartament może być sprzątany raz w tygodniu bez dodatkowej opłaty o której mowa w § 25, co obejmuje również wymianę kompletów pościeli i ręczników.

§ 29

Dla Apartamentu BelwederSKI jest dostępne miejsce parkingowe w podziemiu garażu, na górnym poziomie. Właściciel Apartamentu nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do Gości. 

§ 30

Gość zobowiązuje się używać Apartamentu BelwederSKI wyłącznie w krótkopobytowych celach mieszkaniowych i nie może oddawać apartamentu w podnajem ani bezpłatne używanie osobom trzecim.

§ 31

W apartamencie nie może przebywać większa liczba osób, niż zgłoszona w procesie rezerwacji. W przypadku ujawnienia przebywania w apartamencie BelwederSKI większej ilości gości niż zgłoszona w rezerwacji, Gość zobowiązany jest dopłacić kwotę 400 zł za każdy dzień pełnej rezerwacji, bez względu na ilość dni przebywania ujawnionej dodatkowej osoby. 

§ 32

Gość zobowiązany jest do poszanowania zasad dobrego sąsiedztwa.

§ 33

Obowiązkowa cisza nocna rozpoczyna się o godzinie 22.00 i trwa do godziny 06:00.

§ 34

W przypadku zakłócania ciszy nocnej lub głośnego zachowania w ciągu dnia Właściciel Apartamentu lub sąsiedzi mają prawo wezwać ochronę na koszt Gości, którzy nie reagują na prośby o zmianę swojego zachowania.

§ 35

W przypadku, gdy Gość w sposób znaczący narusza spokój lub dobra sąsiadów oraz nie przestrzega powszechnie stosowanych norm współżycia między ludźmi, Właściciel Apartamentu zastrzega sobie prawo do natychmiastowego wypowiedzenia umowy i nie jest wówczas zobowiązany do zwrotu Gościowi pieniędzy za niewykorzystany okres pobytu.

§ 36

Gość zobowiązany jest do zachowania Apartamentu BelwederSKI w stanie zastanym w momencie rozpoczęcia pobytu. Przestawianie wyposażenia, mebli oraz sprzętów AGD/RTV, będących na wyposażeniu apartamentu jest zabronione.

§ 37

Gość ponosi odpowiedzialność materialną oraz prawną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia, zabrudzenia lub zniszczenia Apartamentu, przedmiotów wyposażenia, przedmiotów dekoracyjnych i urządzeń technicznych powstałe z jego winy lub winy osób przebywających Apartamencie w okresie trwania najmu. Najemca zobowiązany jest do zwrócenia apartamentu w stanie niepogorszonym oraz uzgodnionym terminie.

§ 38

W przypadku wystąpienia szkody, niezwłocznie po jej stwierdzeniu, Gość powinien zawiadomić Właściciela Apartamentu. Gość, który zniszczy jakikolwiek element Apartamentu zobowiązany jest pokryć w całości wszelkie jego koszty przed opuszczeniem Apartamentu BelwederSKI. W dniu wyjazdu Gość jest zobowiązany udostępnić Apartament Osobie Obsługującej lub Właścicielowi Apartamentu w celu skontrolowania jego stanu. Po wstępnym sprawdzeniu Gość może opuścić apartament, przekazując klucze i kartę garażową. Przy późniejszym sprzątaniu Apartamentu lub przekazywaniu kolejnym wynajmującym apartament w Wiśle BlewederSKI będzie dokonane pełne sprawdzenie sprawności, a wszelkie braki i zniszczenia dokumentowane będą fotograficznie w celach dowodowych w ewentualnym procesie sądowym.

§ 39

Z uwagi na bezpieczeństwo i ochronę przeciwpożarową gość nie może używać jakichkolwiek urządzeń zasilanych energią elektryczną, niestanowiących wyposażenia lokalu poza: komputerami, tabletami, telefonami, maszynkami do golenia, suszarkami do włosów.

§ 40

Zabrania się wnoszenia do apartamentu łatwopalnych materiałów, materiałów wybuchowych oraz materiałów lub produktów o nieprzyjemnym zapachu.

§ 41

Ze względu na bezpieczeństwo i komfort wszystkich przyszłych Gości palenie papierosów, epapierosów oraz innych produktów nikotynowych lub wydzielających dym w Apartamencie jest kategorycznie zabronione! Miejsce, w którym można palić papierosy znajduje się na tarasie w pokoju sypialnianym lub na zewnątrz budynku Apartamentowego. W przypadku złamania zakazu palenia Gość jest zobowiązany do zapłaty kary w wysokości 2000 zł.

§ 42

Prosimy o pełną dbałość o Apartament BelwederSKI, jego wyposażenie i ekologiczne użytkowanie mediów, w szczególności o wyłączanie zbędnego oświetlenia i zakręcanie wody.

§ 43

Właściciel Apartamentu BelwederSKI ma prawo odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył regulamin, wyrządził szkody na mieniu Właściciela lub zakłócił zasady dobrosąsiedzkiego współżycia.

§ 44

Wszelkie przedmioty pozostawione przez Gościa w Apartamencie BelwederSKI, po jego opuszczeniu, zostaną odesłane na koszt Gościa pod wskazany przez niego adres.

§ 45

Dzieci i osoby niepełnoletnie przebywające w Apartamencie BelwederSKI muszą pozostawać pod opieką osoby dorosłej, która w całości odpowiada za ich bezpieczeństwo wewnątrz Apartamentu jaki i na placu zabaw oraz w innych obiektach i terenach wspólnych.

§ 46

Na wypoczynek do Wisły w Apartamencie BelwederSKI zapraszamy również ze zwierzętami domowymi. Pobyt zwierzaka należy uprzednio uzgodnić z Właścicielem Apartamentu. Obsługa może odmówić udostępnienia Apartamentu Gościom, którzy zabrali ze sobą zwierzę domowe nie uzgadniając tego z Właścicielem.

§ 47

Dla zwierzęcia powinno być zabrane indywidualne legowisko. Kategorycznie zabrania się przebywania zwierząt na kanapach, sofach, fotelach i łóżkach. Wymagane jest natychmiastowe sprzątanie za zwierzęciem z użyciem własnych materiałów czyszczących.

§ 48

Zabrania się pozostawiania zwierząt domowych bez nadzoru w Apartamencie BelwederSKI.

§ 49

Za pobyt zwierząt pobierana jest dodatkowa opłata zgodna z cennikiem.

§ 50

Gość Apartamentu BelwederSKI ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia poczynione przez zwierzę.

§ 51

W sezonie jesiennym i zimowym do dyspozycji Gości Apartamentu BelwederSKI udostępniony jest kominek. Drewno do kominka dostępne jest u Obsługi Apartamentu za dodatkową opłatą. Gość może używać własnego drewna pod warunkiem odpowiedniego sezonowania i poziomu wilgotności. Jeżeli drewno przywiezione samodzielnie przez Gościa zabrudzi szybę kominka, jest on zobowiązany do oczyszczenia szkła przed opuszczeniem Apartamentu. Obowiązek oczyszczenia szkła nie dotyczy drewna pobranego od Obsługi Apartamentu.

§ 52

Użytkowanie kominka obowiązkowo musi być poprzedzone zapoznaniem się z instrukcją obsługi.

§ 53

Niedozwolone jest użytkowanie kominka przez osoby niepełnoletnie oraz po spożyciu środków odurzających i pod wpływem alkoholu.

§ 54

Obsługa Apartamentu i Właściciel Apartamentu posiadają dodatkowy komplet kluczy, w przypadku nagłych awarii, usterek może wejść do apartamentu w celu ich napraw podczas nieobecności Gości w Apartamencie jak i ze słownym uprzedzeniem, podczas pobytu gościa w apartamencie. Wejście takie będzie zgłaszane Gościowi.

§ 55

W razie zaistnienia uzasadnionych i udowodnionych nieprawidłowości Gość ma prawo do złożenia reklamacji w terminie 3 dni od ich wystąpienia. Reklamacje, skargi i wszelkie zażalenia należy przesyłać na adres .

§ 56

Rozpatrzenie reklamacji następuje w terminie 14 dni roboczych od jej otrzymania. Gość zostanie niezwłocznie powiadomiony drogą e-mailową o sposobie jej rozpatrzenia.

§ 57

Prawem właściwym dla sporów pomiędzy Właścicielem Apartamentu, a  Gościem jest prawo polskie. Spory rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla Właściciela Apartamentu.

do góry