Strona główna/Polityka prywatności

Szanuję Twoje prawo do prywatności dlatego też podaję w prostych słowach najważniejsze informacje o prywatności

Informuję Cię, że Twoje dane osobowe, tj. imię i nazwisko, adres e-mail lub/i dane teleadresowe podawane dobrowolnie przez Ciebie w formularzach udostępnionych w serwisie internetowym Apartamentu BelwederSKI lub też numer dokumentu tożsamości podawany przy meldowaniu w apartamencie używane są jedynie do:

 • nawiązania kontaktu związanego z zapytaniem, komentarzem, rezerwacją na który oczekujesz odpowiedzi,
 • przesyłania wiadomości e-mail lub sms (informacji o wprowadzanych zmianach na stronie WWW, publikowanych aktualności, komunikatów i powiadomień zgodnie z wskazanymi preferencjami) zamówionych przez Ciebie,
 • wykonania usługi, którą zamówiłaś/łeś lub którą wyraziłaś/łeś zainteresowanie,
 • badania zainteresowania grupami usług lub elementów publikowanych na naszej stronie internetowej.

Wszelkie dane użytkownika otrzymane przy użyciu serwisu internetowego przeznaczone są wyłącznie na mój użytek. Dane te nie będą sprzedawane, nie będą też udostępniane osobom trzecim, poza wyjątkani przewidzianymi w przepisach prawa. Wyjątkiem w tym zakresie jest jednak złożenie rezerwacji przez formularz i wykonanie płatności przez system online. Twoje dane zostaną wtedy przekazane firmie Krajowy Integrator Płatności S.A., ul. Św. Marcin 73/6, 61-808 Poznań, NIP: 7773061579, REGON: 300878437, KRS: 0000412357.
Masz oczywiście prawo odwołać w każdym czasie zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych. W tym celu wystarczy że wyślesz taką informację na nasz adres e-mail  Musisz w tej korespondencji wyraźnie wskazać, że żądasz usunięcia Twoich danych osobowych. Musisz mieć jednak świadomość, że usunięcia danych może nie pozwolić nam na wynajęcie Ci apartamentu.

Teraz bardziej formalnie o danych osobowych

Wykonując obowiązek przewidziany w art. 14 RODO pragnę poinformować Cię o prawach, które Tobie przysługują:

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem Twoich danych osobowych jest właściciel apartamentu z którym skontaktujesz się telefonicznie +48 606 406 274, e-mail:  

Kontakt w sprawie danych osobowych

W sprawach dotyczących przetwarzania aprzez Apartament BelwederSKI Twoich danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z ich przetwarzaniem można się kontaktować w następujący sposób:

 • przez e-mail: info@belwederski,
 • telefonicznie: 606 406 274 w godzinach 9 -15 w dni robocze

Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych

FORMULARZ KONTAKTOWY

Jeżeli wypełnisz formularz kontaktowy, wysyłasz nam e-mail lub list, przetwarzamy Twoje dane w celu kontaktu i prowadzenia korespondencji. Twoje dane kontaktowe służą nam również do przesyłania istotnych komunikatów np. o zmianach w funkcjonowaniu serwisu, zmianach regulaminu. Dane te wraz z samą korespondencją podlegać będą u nas archiwizacji. Podstawą prawną przetwarzania jest w tym przypadku nasz prawnie uzasadniony cel jako administratora polegający na prowadzeniu korespondencji w związku z prowadzoną działalnością i prawie do archiwizowania tej korespondencji oraz informowania o działalności.

ZAMÓWIENIE TOWARU LUB USŁUGI

Jeśli Twoje dane zostały podane w związku z zamówieniem towaru lub usługi, przetwarzamy je wówczas w celu zawarcia i realizacji umowy, którą jesteś zainteresowany. Podstawą prawną przetwarzania jest wtedy art. 6 ust. 1 lit b RODO tj. niezbędność przetwarzania danych do wykonania umowy lub niezbędność ich przetwarzania do podjęcia na Twoje żądanie działań przed zawarciem umowy .

ROZMOWA TELEFONICZNA

W przypadku rozmowy telefonicznej prosimy o podanie danych osobowych, tylko wówczas gdy jest to niezbędne do załatwienia sprawy z jaką do nas dzwonisz i tylko w takim celu je przetwarzamy. Podstawą prawną przetwarzania jest wówczas nasz prawnie uzasadniony cel jako administratora polegający na potrzebie rozwiązywania spraw związanych z prowadzoną działalnością.

Zgoda

W niektórych przypadkach, jeżeli prosimy o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych, przetwarzamy Twoje dane na postawie zgody i jedynie w celu, który określamy prosząc o wyrażenie zgody.

 Podanie danych jest dobrowolne, jednak ich brak uniemożliwi nam osiągnięcie celu przetwarzania, czyli np. kontaktu z Tobą lub zawarciA umowy. W przypadku gdy celem przetwarzania danych jest realizacja umowy, podanie niezbędnych danych jest konieczne w celu zawarcia umowy.

Okres przechowywania danych osobowych

W przypadku wyrażenia przez Ciebie zgody na przetwarzanie danych, będziemy je przetwarzać do czasu cofnięcia zgody. Jeżeli Twoje dane przetwarzamy w celu wykonania umowy, będą one przetwarzane do momentu przedawnienia roszczeń związanych z wykonaniem umowy, w przypadku gdy przetwarzanie danych jest niezbędne do podjęcia na Twoje żądanie działań przed zawarciem umowy dane przetwarzamy w tym celu do zawarcia umowy lub do momentu, w którym okaże się, że do zawarcia umowy nie dojdzie.

Podane przez Ciebie dane, które przetwarzamy w celu kontaktu z Tobą przetwarzane będą dopóki istnieć będzie potrzeba kontaktu, jak również w celu archiwizacji korespondencji do czasu istnienia tej potrzeby po naszej stronie, nie dłużej niż 5 lat lub też do czasu uwzględnienia wniesionego sprzeciwu.

Odbiorcy danych

Państwa danych osobowych nie udostępniamy innym podmiotom. Przetwarzanie Państwa danych powierzamy hostingodawcy naszej strony internetowej - tj. firmie IntraCOM.pl S.C., ul. Jesionowa 9a, 40-159 Katowice.

PRAWA ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH

Masz następujące prawa:

 • prawo dostępu do swoich danych osobowych,
 • prawo żądania ich sprostowania,
 • w określonych przypadkach prawo żądania usunięcia danych osobowych,
 • prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych ze względu na Twoją szczególną sytuację - w przypadku, gdy przetwarzamy Twoje dane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu,
 • prawo do przenoszenia Twoich danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas Twoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz zażądać, abyśmy przesłali Twoje dane do innego administratora. Jednakże zrobimy to tylko wtedy, gdy takie przesłanie będzie technicznie możliwe. Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje tylko co do danych, przetwarzanych przez nas na podstawie umowy lub na podstawie Twojej zgody,
 • w przypadku, gdy wyrazisz zgodę na przetwarzanie danych, majsz prawo w każdym czasie cofnąć zgodę, w tym celu należy przesłać do nas informację pocztą tradycyjną lub elektroniczną.

W celu skorzystania ze swoich danych prosimy o kontakt z nami.

Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Przeglądarka internetowa a pliki cookies

W niektórych przypadkach identyfikacja i związany z nią zindywidualizowany dostęp oparte są na cookies, jednak najczęściej konieczna jest przynajmniej jednorazowa autoryzacja użytkownika za pomocą hasła w czasie sesji. Wyłączenie cookies w przeglądarce zazwyczaj nie uniemożliwia korzystania z naszej strony internetowej, ale może spowodować utrudnienia. Cookies są również używane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji o korzystaniu z serwisu.

Każda przeglądarka internetowa umożliwia zarządzanie sposobem korzystania z plików cookies poprzez modyfikację jej ustawień. Wprowadzenie zmian jest bardzo proste, ale należy pamiętać, że wyłączając lub ograniczając obsługę plików cookies niektóre z funkcjonalności strony internetowej mogą być dla użytkownika niedostępne. W każdej chwili możliwe jest przywrócenie obsługi cookies.

Dla przykładu podajemy linki do zmiany ustawień cookies w najpopularniejszych przeglądarkach:

Pamiętaj, że na naszej stronie pliki cookies mają za zadanie zapewnić Ci komfort i wygodę jej użytkowania. NIE ZBIERAMY (i nigdy nie będziemy) żadnych danych, które mogłby by Cię bezpośrednio zidentyfikować.

do góry